Zajęcia Edu-Sukces.pl


 

Zajęcia Rozwijające

A JA CZYTAM

Zajęcia Rozwijające

Nauka czytania może być naprawdę fascynującą przygodą, o ile tylko pokażemy dziecku, ile radości przynosi budowanie wyrazów z liter, składanie wyrazów w zdania, nie mówiąc już o czytaniu książeczek – opowiadań, wierszy czy bajek. My postaramy si...

Czytaj dalej!

CZYTAM I WIEM

Zajęcia Rozwijające

Poznanie liter alfabetu i nawet płynne czytanie to dopiero pierwszy krok na drodze do rozwinięcia umiejętności czytania. Czytamy przecież teksty w określonym celu – by znaleźć jakieś informacje, by dowiedzieć się czegoś konkretnego, a w przypadku...

Czytaj dalej!

ZACZAROWANE SŁOWA

Zajęcia Rozwijające

Kurs „Zaczarowane słowa” dedykowany jest szczególnie do wspomagania uczniów mających specyficzne trudności w nauce czytania, w tym także z ryzyka dysleksji. Jego program został opracowany z myślą o uczniach, którzy poznali już wszystkie litery, ...

Czytaj dalej!

MAGICZNE LICZBY

Zajęcia Rozwijające

Twoje dziecko szybko polubi matematykę i nawet nie zauważysz, gdy zacznie Cię zaskakiwać swoimi wiadomościami i umiejętnościami. Dzieci, szczególnie te w młodszym wieku szkolnym przejawiają naturalne zainteresowanie i entuzjazm dla wszystkiego...

Czytaj dalej!

SPRAWNE DŁONIE

Zajęcia Rozwijające

Nauka pisania w klasach młodszych nie jest umiejętnością łatwą, a wręcz przeciwnie bardzo złożoną. Wymaga od dziecka sprawnej motoryki ręki, dobrej koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej, jak również koncentracji uwagi na wykonywanej czynności. P...

Czytaj dalej!

KODOWANIE Z OZOBOTEM

Zajęcia Rozwijające

Warsztaty otwierają dzieciom drzwi do świata informatyki i edukacji STEAM (science, technology, engineeringg, art, maths). Uczestnicy uczą się poprzez zabawę i doświadczenie, rozwijając myślenie logiczne i algorytmiczne, przez co rozwijają nawyk...

Czytaj dalej!

PAMIĘĆ i KONCENTRACJA

Zajęcia Rozwijające

Trening pamięci i koncentracji skierowany jest do dzieci chcących poprawić umiejętność skutecznej koncentracji na zadaniu i poznania metod szybkiego zapamiętywania. Gimnastyka umysłu wyzwala kreatywność i wyobraźnię. Poprzez ćwiczenia koordynu...

Czytaj dalej!

 

Warsztaty Kreatywne

MISTRZ MATEMATYKI

Warsztaty Kreatywne

„Dziecko jest zdolne rozwiązać każde trudne zadanie, jeżeli tylko potrafimy przełożyć je na język dziecka” „Mistrz matematyki” to zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych. Mają na celu doskonalenie wcześniej z...

Czytaj dalej!

ODKRYWCY PRZYRODY

Warsztaty Kreatywne

Warto pielęgnować w dzieciach ciekawość świata, by w przyszłości przerodziła się w pragnienie zdobywania wiedzy. Chcemy pokazać dzieciom jak fascynujący jest świat przyrody, tuż za oknem lub całkiem niedaleko stąd. Naszym pragnienie...

Czytaj dalej!

MAŁY LITERAT

Warsztaty Kreatywne

Warsztaty MAŁY LITERAT skierowane są do dzieci, które chcą rozwijać własny talent literacki. Program kursu zawiera ćwiczenia i zadania przygotowujące młodego człowieka do twórczego, ale poprawnie literacko, zapisywania własnych myśli. Ucze...

Czytaj dalej!

TAJEMNICE ELEKTRONIKI

Warsztaty Kreatywne

Podróż po tajemniczym świecie elektroniki doskonale rozwija inteligencję i zainteresowania małego elektronika. Dzieci biorą udział w wyjątkowym treningu kreatywności, zdobywają nowe techniczne umiejętności i przede wszystkim doskonale się bawi...

Czytaj dalej!

KRAINA TAŃCA

Warsztaty Kreatywne

Każdy człowiek, ale szczególnie dziecko odczuwa potrzebę ruchu. Swoje przeżycia, emocje, a także regenerację sił fizycznych i psychicznych może wyrazić właśnie poprzez taniec. Prowadzenie zajęć rytmiczno-tanecznych dla dzieci to dostarczanie im e...

Czytaj dalej!

MAŁY ARTYSTA

Warsztaty Kreatywne

Być może nie każdy zostanie wielkim rzeźbiarzem, czy sławnym malarzem. Nie da się jednak zaprzeczyć, że plastyka i twórcze zabawy – lepienie, ugniatanie, malowanie, wycinanie, wydzieranie… będą miały ogromny wpływa na rozwój każdego, nawet najmni...

Czytaj dalej!

MÓWIMY PO ANGIELSKU

Warsztaty Kreatywne

Czytanie, słuchanie i mówienie są najważniejszymi aspektami języka. To samo odnosi się do angielskiego. Jedynym wymogiem, żeby być biegłym jest jednak mówienie. To normalne, że dzieci uczą się najpierw mówienia, uzyskują biegłość, następnie zaczy...

Czytaj dalej!

 

Zajęcia Terapeutyczne

TRENING SŁUCHU

Zajęcia Terapeutyczne

obre słuchanie aktywizuje mózg. Ucho bierze udział w przetwarzaniu 90% informacji sensorycznych, które stymulują pracę mózgu. Dziecko może dobrze słyszeć, ale źle słuchać. Pomocą w usprawnianiu uwagi słuchowej jest trening słuchu, który polega na...

Czytaj dalej!

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Zajęcia Terapeutyczne

Zajęcia terapii pedagogicznej umożliwiają wszechstronny rozwój umysłowy i społeczny dzieciom z parcjalnymi zaburzeniami i dysharmonijnym rozwojem funkcji poznawczych i psychomotorycznych na miarę ich możliwości. Dlatego też ważne jest stymulowa...

Czytaj dalej!

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI)

Zajęcia Terapeutyczne

Pamiętaj, że prawidłowa integracja sensoryczna pozwoli na uniknięcie w przyszłości kłopotów z nauką, braku koncentracji, czy innych czynników, które nie sprzyjają funkcjonowaniu w otaczającym świecie. CO TO JEST INTEGRACJA SENSORYCZNA? Świat od...

Czytaj dalej!

SPEKTRUM AUTYZMU

Zajęcia Terapeutyczne

Autyzm jest zaburzeniem, u podstawy którego leży nieprawidłowa praca mózgu. Powoduje trudności w postrzeganiu świata, uczeniu się, porozumiewaniu i kontaktach społecznych. Osoby z autyzmem w odmienny sposób odbierają wrażenia zmysłowe: dla nich s...

Czytaj dalej!

GIMNASTYKA TERAPEUTYCZNA

Zajęcia Terapeutyczne

Terapia ruchowa to usprawnianie osób z dysfunkcją narządu ruchu oraz przywracanie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej i komfortu życia dziecka. W trakcie terapii wykorzystuje różne metody terapeutyczne, diagnozując i dopasowując je indy...

Czytaj dalej!