Aktualności Edu-SUkces.pl

Nowy Sezon

OFERTA NA ROK SZKOLNY 2017/2018
Sukces dodaje sił do podejmowania kolejnych wyzwań.
Sukces buduje poczucie własnej wartości.
Niestety nie zawsze wysiłek wkładany w naukę owocuje sukcesem.

Mobilne Centrum Edukacyjne
pomoże Twojemu dziecku:
-pokonać trudności i rozwinąć skrzydła,
-przekroczyć ewentualne ograniczenia, by odkryć swoje zdolności,
-wzbogacać kreatywność i wyobraźnię,
-wspomóc uspołecznianie w środowisku rówieśniczym.

ZAJĘCIA GRUPOWE
1. A JA CZYTAM – nauka czytania
2. CZYTAM I WIEM – rozwijanie kompetencji czytania ze zrozumieniem
3. ORTOGRAFIA NA WESOŁO
4. SPRAWNE DŁONIE –usprawnianie ręki
5. FIKU MIKU – terapia ruchowa (z muzyką)

WARSZTATY KREATYWNE (6-10 osób)
1. MISTRZ MATEMATYKI – przygotowanie do konkursów i olimpiad matematycznych
2. ODKRYWCY PRZYRODY –eksperymentowanie i odkrywanie świata przyrody
3. MAŁY ARTYSTA – poznawanie różnych technik plastycznych
4. MÓWIMY PO ANGIELSKU –rozwijanie kompetencji językowych

TERAPIA INDYWIDUALNA
1. terapia dla dzieci ze spektrum autyzmu
2. terapia pedagogiczna
3. terapia ruchowa
4. rewalidacja
5. trening słuchu
* pomoc w odrabianiu prac domowych (forma i zakres do uzgodnienia)

Wybierz najlepszą ofertę.
Zadzwoń 606 310 171 lub napisz edusukces@gmail.com
ZAPISZ DZIECKO.
NIE ZWLEKAJ! DAJ MU SZANSĘ NA SUKCES.
Zajęcia skierowane są do dzieci w wielu od 6 do 12 lat.