Aktualności Edu-SUkces.pl

Oferta semestralna

Warsztaty artystyczne
Być może nie każdy zostanie wielkim rzeźbiarzem, czy sławnym malarzem. Nie da się jednak zaprzeczyć, że plastyka i twórcze zabawy – lepienie, ugniatanie, malowanie, wycinanie, wydzieranie… będą miały ogromny wpływa na rozwój każdego, nawet najmniejszego człowieka.

Warsztaty Kreatywne MAŁY ARTYSTA skierowane są do dzieci, które lubią malować, rysować ,w wycinać, wylepiać.
Edukacja artystyczna, doskonale wpływa na rozwój umiejętności manualnych, zwłaszcza młodszych dzieci. Prowadzone przez nas zajęcia dla dzieci pozwalają rozwijać inteligencję wizualno-przestrzenną, odkrywają talenty, nowe pasje i umiejętności.
Różnorodność form plastycznych i artystycznych stymuluje uczestników do twórczego działania, rozwija kreatywność i fantazję oraz zdolność skojarzeniową, pomysłowość.
Zajęcia plastyczne otwierają uczestników na różnorodne formy i techniki sztuki m.in. techniki malarskie, rysunku, grafiki, fotografii, linorytu, sztukę użytkową, itp.
Efekty swojej pracy, uczestnicy zabierają ze sobą, co dodatkowo wzmacnia w nich poczucie własnej wartości.