Aktualności Edu-SUkces.pl

WAKACJE Z PASJĄ

WAKACJE Z PASJĄ '2021
szansą rozwijania talentów i pasji od 9:30 do14:30
TURNUS I - 28 VI - 2 VII
TURNUS II - 5 VII - 9 VII

1. WARSZTATY ARTYSTYCZNE 9:30 – 11:00
2. TRENING PAMIĘCI I KONCENTRACJI 11:10 – 12:10
3. GRY I ZABAWY SPORTOWE 12:20 - 13:20
4. KODOWANIE Z OZOBOTEM 13:30 – 14:30

WARUNKI UCZESTNICTWA /REGULAMIN
1. Warsztaty „WAKACJE z PASJĄ’2021” organizowane są przez firmę edukacyjną pod nazwą Mobilne Centrum Edukacyjne Danuta Zielińska
na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce
2. WAKACJE Z PASJĄ trwają od 9:30 -14:30
3. Każdy warsztat ma własny określony temat.
4. Działanie na warsztatach ma charakter edukacyjno- zabawowy.
5. Warsztaty WAKACJE Z PASJĄ są skierowane do dzieci w wieku 5-12lat.
6. Udział dzieci w warsztatach jest możliwy po dokonaniu opłaty.
7. Każdy uczestnik może wziąć udział w kilku warsztatach, wówczas korzysta z ceny promocyjnej.
8. Organizator zapewnia wszystkie materiały potrzebne do wykonania zadań warsztatowych.
9. Organizator nie zapewnia posiłku uczestnikom.
10. Organizator zapewnia opiekę i bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć warsztatowych oraz przestrzega zasad sanitarnych.
Cennik :
Warsztaty artystyczne - 50 zł / pakiet 200zł
Warsztaty koncentracji -25 zł / pakiet 100zł
Warsztaty teatralne -25 zł / pakiet 100zł
Warsztaty programowanie /kodowanie-25 zł / pakiet 100zł
Udział w jednym dniu warsztatowym-110 zł / pakiet 450zł
*Bonus -50zł tylko do 15 czerwca przy jednorazowej wpłacie oraz dla uczestników warsztatów semestralnych
*10% zniżki dla rodzeństwa.