Aktualności Edu-SUkces.pl

WARSZTATY ARTYSTYCZNE

Warsztaty Artystyczne pozwalają dzieciom wyzwolić twórczą aktywność poprzez różne formy plastyczne i techniczne. Różnorodność form plastycznych i artystycznych stymuluje uczestników do twórczego działania, rozwija kreatywność i fantazję oraz zdolność skojarzeniową, pomysłowość.
Być może nie każdy zostanie wielkim rzeźbiarzem, czy sławnym malarzem. Nie da się jednak zaprzeczyć, że plastyka i twórcze zabawy – lepienie, ugniatanie, malowanie, wycinanie, wydzieranie… mają ogromny wpływa na rozwój każdego człowieka.
Działania artystyczne doskonale wpływają na rozwój umiejętności manualnych. Prowadzone przez nas zajęcia dla dzieci pozwalają rozwijać inteligencję wizualno-przestrzenną, odkrywają talenty, nowe pasje i umiejętności.
Efekty swojej pracy, uczestnicy zabierają ze sobą .
Turnus I : 28 czerwca -02 lipca 2021 w godz. 9:30-11:00
Turnus II : 5-9 lipca 2021 w godz. 9:30-11:00